Regulamin forum

Regulamin forum

Postautor: admin » 29 lip 2012, 20:30

REGULAMIN

Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie swobody korzystania z forum, ani tym bardziej ograniczanie dostępu do niego komukolwiek. Regulamin jest zbiorem zasad, których przestrzeganie ma pozwolić wykorzystać narzędzie - jakim jest forum - w sposób optymalny.

Regulamin ten nie jest wyłącznie wymysłem administracji, lecz wynikiem wspólnej pracy i kumulacji doświadczeń Moderatorów oraz zwykłych Użytkowników.

Każdy ma prawo do wyrażenia opinii na temat niniejszego regulaminu oraz do zaproponowania usunięcia lub dodania dowolnego paragrafu. Można to zrobić publicznie na forum "Regulamin", lub przesłać prywatną wiadomość do administratora za pomocą mechanizmów wbudowanych w forum lub na konto e-mail.

Każda osoba korzystająca z forum jest zobowiązana do przestrzegania niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie jest wytłumaczeniem w sytuacji jego łamania.

Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie jego opublikowania, a wszelkie ewentualne zmiany w nim zachodzące mają skutek natychmiastowy.

Zapoznanie się z regulaminem, jest obowiązkiem przy rejestracji na forum. Należy pamiętać, że dokonując rejestracji automatycznie zgadzamy się na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Jest on też dostępny pod linkiem na stronie głównej forum.

Zasady panujące na forum.


Korzystanie z forum jest całkowicie bezpłatne.

Aby mieć możliwość wypowiedzi na forum, należy się zarejestrować, a będąc już zarejestrowanym Użytkownikiem - zalogować, wykorzystując dane użyte przy rejestracji. W celu uniknięcia logowania przy każdym wejściu na forum można skorzystać z opcji: "Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie" dostępnej obok pól logowania.

Treści publikowane na forum muszą być zgodne z polskim prawem.

Zabrania się publikowania na forum treści i materiałów wulgarnych, pornograficznych, nieetycznych, obrażających czyjeś uczucia religijne lub uznawanych powszechnie za obraźliwe. Dotyczy to wszelkich treści wprowadzonych na forum przez Użytkownika - w wiadomościach, pseudonimie, podpisie, emblemacie i innych.

Administratorzy i Moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwania wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Należy więc zdawać sobie sprawę, że zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora, a nie Administratorów czy Moderatorów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

Każdy Użytkownik forum powinien starać się traktować innych uczestników dyskusji tak samo, jak sam chciałby być traktowany. Oczekując szacunku, pamiętajmy o okazywaniu go innym.

Forum nie służy do załatwiania spraw prywatnych - do tego służy mechanizm PW (prywatna wiadomość) oraz email!

Przy publikacji jakichkolwiek materiałów, należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich.

Zabrania się samowolnego publikowania cudzych danych teleadresowych.

Na forum zabrania się reklamowania czegokolwiek. Dotyczy to w szczególności treści komercyjnych, ale i nachalne promowanie treści o charakterze niekomercyjnym, również nie jest zbyt mile widziane.

Jeżeli na danym forum obowiązują szczególne zasady, są one zamieszczone na tym forum w specjalnym ogłoszeniu. Jest tam również sprecyzowana tematyka danego forum.

Wobec zasad obowiązujących na forum, wszyscy Użytkownicy są równi. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są zwykli użytkownicy, Moderatorzy oraz Administratorzy forum.

W stosunku do osób łamiących zasady ustanowione w tym regulaminie, stosowane będą przez Moderatorów i Administratorów odpowiednie sankcje.

W przypadku drobnych odstępstw od obowiązujących zasad, stosowane będzie upomnienie, wraz ze wskazaniem punktu w regulaminie, który został naruszony.

Posty, których treść jest wynikiem nieznajomości obowiązujących na forum zasad, będą kasowane.

Posty rażąco naruszające regulamin, będą bezpowrotnie usuwane z forum. Autor takiego posta otrzyma ostrzeżenie wraz z ograniczeniem korzystania z forum na czas określony.

Osobom notorycznie i celowo łamiącym regulamin, Administrator postara się uniemożliwić korzystanie z forum.

Niejasności i spory.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, można je wyrazić poprzez wysyłanie prywatnej wiadomości do Moderatorów lub Administratorów.

Jeżeli ktoś nie zgadza się z decyzjami i działaniami podejmowanymi przez Moderatorów lub Administratorów forum, powinien skontaktować się bezpośrednio z osobą, co do której ma zastrzeżenia.

Nie można się zasłaniać nieznajomością Regulaminu, a wręcz taki fakt stanowi o winie.

Obsługa forum.

Wskazówki ogólne

Porad dotyczących obsługi forum należy szukać w "FAQ".

W przypadku problemów z obsługą forum wynikających z nieznajomości jego mechanizmów, Użytkownicy maja prawo zadać pytanie Moderatorom lub Administratorom. Należy jednak w miarę możliwości starać się zrozumieć zasady działania forum samodzielnie.

Swoje pomysły dotyczące wyglądu i funkcjonowania forum - oraz w przypadku zauważenia usterek lub błędów w jego działaniu - należy zgłaszać bezpośrednio do Administratorów, Moderatorów lub publikować w odpowiednich działach na forum "Funkcje forum".

Rejestracja

Rejestracja na forum jest dobrowolna. Daje ona jednak szereg przywilejów.

Jedna osoba ma prawo do założenia jednego konta i jest zobligowana do korzystania na forum wyłącznie z niego.

Zarejestrować się można korzystając z funkcji "Rejestracja" w głównym menu forum (można podać więcej informacji i danych o sobie).

Podczas rejestracji wymaganymi danymi są: adres e-mail (prawdziwy, ponieważ na ten adres zostaje wysłany list aktywujący, bez którego konto nie zostanie uruchomione), pseudonim oraz hasło. Dodatkowo Użytkownik zobowiązany jest przy rejestracji na określenie swojej płci (ułatwia to prowadzenie dyskusji z innymi Użytkownikami forum) jak i określenia swojej lokalizacji. Resztę danych użytkownik podaje dobrowolnie i na własne ryzyko.

Jeżeli Użytkownik decyduje się na publikowanie swoich danych, takich jak nazwisko, numer telefonu, czy adres, to powinien zdawać sobie sprawę z wynikających z tego niebezpieczeństw.

Użytkownik ma możliwość ukrycia przed innymi Użytkownikami swojego adresu e-mail oraz swojej obecności na forum - dokonuje się tego ustawiając odpowiednie opcje w profilu Użytkownika.

Podczas rejestracji niniejszy regulamin jest wyświetlany i zaakceptowanie jego treści jest warunkiem pomyślnego zakończenia procesu rejestracji.

Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail, niezbędnych do informowania Użytkowników o zmianach w funkcjonowaniu forum. (Wiadomości do wszystkich Użytkowników forum równocześnie wysyłać może wyłącznie Administrator.)

Zasady dotyczące pseudonimu (nick)


Wybierając dla siebie pseudonim (nick), należy postarać się, aby był on unikatowy i nie powodował wprowadzenia kogokolwiek w błąd.

Raz wybranego na forum pseudonimu, nie powinno się zmieniać.

Należy ograniczyć długość wybieranego pseudonimu do rozsądnego minimum.

Zasady dotyczące podpisów (sygnatur)

Informację o maksymalnej długość podpisu lub wielkości obrazka w podpisie, znajdziesz w ustawieniach swojego profilu.

Warto pamiętać, że przy domyślnych ustawieniach, podpis pojawia się pod każdym wysłanym postem (chyba, że ustawisz to inaczej). Dobierając treść podpisu należy wziąć to pod uwagę.

Należy unikać przesadnego formatowania tekstu w podpisach.

Maksymalnie w podpisie może znajdować się 5 wierszy.

Wielkość czcionki nie może przekraczać rozmiaru 3 ("[size=3]").

Zabrania się umieszczania banerów reklamowych.

Zabrania się umieszczania aktywnych linków HTTP/FTP do stron nielegalnych, zawierających treści niezgodne z prawem, uznawane powszechnie za obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, nieetyczne lub obrażające czyjeś uczucia religijne.

Zasady dotyczące emblematu (awatar)

Wybierając emblemat wypada sprawdzić czy ktoś inny na forum już z niego nie korzysta, a w razie wątpliwości zrezygnować z danego emblematu.

Na forum znajduje się galeria emblematów, do której można dostać się ze swojego profilu.

Jako emblemat może posłużyć obrazek wysłany z komputera Użytkownika.

Informacje o maksymalnym rozmiarze i wielkości pliku emblematu znaleźć można w ustawieniach swojego profilu.

Należy unikać przesadnie "krzykliwych" kolorów. Dbajmy o oczy innych.

Prawa i obowiązki Użytkowników.

Użytkownicy mogą zakładać nowe tematy (wyjątkiem są działy, gdzie nowe posty mogą pisać tylko uprawnione osoby).

Użytkownicy mają prawo odpowiadania na posty innych.

Użytkownicy mogą edytować własne, wysłane już posty.

Użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich elementów formatowania BBCode oraz używać dostępnych emotikonek. Jednocześnie mają obowiązek stosować te elementy tam, gdzie wymagają tego okoliczności.

Użytkownicy powinni ograniczyć w treści swoich postów używanie kolorowych czcionek. Poprawia to czytelność i przejrzystość wiadomości. Bezwarunkowo zabronione jest używanie koloru czerwonego i zielonego - kolory te zarezerwowane są dla Moderatorów i Administratorów. Do wyrażania uczuć, emocji lub podkreślenia charakteru wypowiedzi zaleca się używanie emotikonek.

Użytkownicy mają możliwość wysyłania do innych Użytkowników (prywatnych wiadomości) oraz wiadomości e-mail z poziomu forum.

Użytkownicy mają prawo zwracać uwagę innym (drogą PW), jeśli nie przestrzegają oni regulaminu.

Każdy Użytkownik ma obowiązek przestrzegania regulaminu i podporządkowywania się w ramach forum decyzjom Administratorów i Moderatorów.

Prawa i obowiązki Administratorów i Moderatorów.

Administratorzy i Moderatorzy posiadają wszystkie uprawnienia zwykłych Użytkowników.

Administratorzy i Moderatorzy mają możliwość publikowania ogłoszeń i tematów przyklejonych.

Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do blokowania i odblokowywania tematów.

Administratorzy i Moderatorzy mają prawo przenoszenia tematów do innych kategorii w celu poprawienia spójności poruszanej na danym forum tematyki.

Administratorzy i Moderatorzy mają prawo dzielenia wątków na części.

Administratorzy i Moderatorzy mają prawo kasowania postów innych Użytkowników.

Administratorzy i Moderatorzy mają prawo edycji cudzych postów.

Administratorzy i Moderatorzy mają obowiązek przestrzegać regulaminu w sposób szczególnie rygorystyczny, ponieważ ich zadaniem jest dawać przykład innym Użytkownikom.

Administratorzy i Moderatorzy mają obowiązek czuwać nad porządkiem panującym na forum oraz interesować się publikowanymi treściami intensywniej niż zwykli Użytkownicy.

Administratorzy i Moderatorzy powinni służyć radą i pomocą niedoświadczonym Użytkownikom forum.

Administratorzy i Moderatorzy nie powinni nadużywać swoich uprawnień.

Administratorzy i Moderatorzy nie mają obowiązku publicznego informowania o zastosowaniu sankcji ani tłumaczenia się z podjętych działań.

O tym, kto zostanie Moderatorem decyduje administracja. Grupa Moderatorów nie zmienia swojego składu zbyt często. Administratorzy nie podejmują takich decyzji na podstawie zgłoszeń, więc nie ma sensu wysyłać ich do nich. Aby zostać moderatorem należy przestrzegać regulamin i pomagać przestrzegać go innym, udzielać się w dyskusjach, pisać mądrze i na temat - wtedy na pewno zostanie się zauważonym.

Prawa i obowiązki Administratorów.

Administrator posiada najwyższe uprawnienia na forum, w tym oczywiście wszelkie uprawnienia Użytkowników i Moderatorów.

Administrator ma prawo zablokować wybranym użytkownikom dostęp do forum, ze względu na naruszanie regulaminu.

Administrator może zmieniać skład grup Użytkowników - w szczególności Moderatorów.

Administrator może dowolnie modyfikować strukturę całego forum, w szczególności tworzyć nowe fora tematyczne, zmieniać wygląd forum oraz rozszerzać jego funkcjonalności.

Administrator ma obowiązek uwzględniać opinie Użytkowników i Moderatorów w sprawach zmian na forum, nie jest jednak nimi w żaden sposób zobligowany.

Administrator ma obowiązek dbać o prawidłowe funkcjonowanie forum w ramach swoich możliwości i umiejętności.

Administrator powinien starać się podnosić komfort i ułatwiać Użytkownikom korzystanie z forum.

Prowadzenie dyskusji.


O czym należy pamiętać przed wysłaniem wiadomości na forum

Sprawdź czy temat nie był już na forum poruszany i czy odpowiedź na Twoje pytanie już nie padła. Forum wyposażone jest w mechanizm "Szukaj" niezwykle przydatny przy wyszukiwaniu treści (link w menu forum), naucz się z niego korzystać.

Zanim napiszesz posta przeczytaj dział "FAQ" oraz wszystkie wątki, które są przyklejone w dziale, w którym będziesz zamieszczał posta. Możliwe, że tam znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie. Jest to jedna z najsurowiej przestrzeganych na tym forum zasad i Administratorzy oraz Moderatorzy nie maja skrupułów przy stosowaniu sankcji wymuszających stosowanie się do niej.

Skorzystaj z wyszukiwarki internetowej (np. "Google") próbując najpierw tam znaleźć odpowiedź na nurtujące Cię pytania.

Zakładanie nowego tematu (topic)


Najpierw należy zastanowić się, na które forum tematyczne powinien trafić Twój post. Każde forum posiada pewien zakres tematyczny, który Użytkownicy muszą przestrzegać podczas umieszczania na nim swoich postów. O tym, jakiemu tematowi poświęcone jest dane forum, możemy wnioskować z nazwy, komentarza oraz z zamieszczonego na nim ogłoszenia precyzującego zasady i tematyką. Jeśli temat nie pasuje do żadnego z działów tematycznych, temat należy umieścić na forum "Nie na temat" - tam zasady są najmniej rygorystyczne. Jeśli pomimo naszych wysiłków, nie znajdujesz następnego dnia Twojego tematu na tym forum, na którym go umieściłeś, oznacza to, że nie udało Ci się zmieścić w tematyce obowiązującej na tym forum i Moderator przeniósł Twój temat gdzie indziej - musisz go teraz poszukać.

Ważną sprawą jest właściwe zatytułowanie naszego posta. Temat powinien być krótki (nie używamy pełnych zdań, lecz posługujemy się raczej hasłami), ale możliwie najdokładniej precyzujący poruszaną tematykę. Przykład dobrego tytułu to: "Czy w diecie bezglutenowej można jeść lody?". Fatalne tytuły to np. "Pomocy!!!", "WAŻNEEE!", "Nie wiem co robić...". Posty o takich tematach często są przez czytelników pomijane, a przez Moderatorów usuwane.

Sami wybraliśmy temat, więc starajmy się go trzymać w swoich wypowiedziach. Wypadałoby też aktywnie uczestniczyć w wywołanej naszą wiadomością dyskusji.

Zadając pytanie, postarajmy się dostarczyć naszym rozmówcom maksimum informacji. Starajmy się dokładnie opisać wszystko, co może być związane z poruszanym przez nas zagadnieniem.

Jeśli na Twoje pytanie nie pojawia się odpowiedź, może być to spowodowane kilkoma czynnikami. Może jesteś zbyt niecierpliwy i nie zaczekałeś odpowiednio długo na odpowiedź? Może źle zatytułowałeś post, źle sformułowałeś pytanie lub nie podałeś wystarczającej ilości informacji i nikt nie próbuje nawet na nie odpowiedzieć? Może pytanie zostało już kiedyś zadane i nikt nie chce trudzić się odpowiadać na nie ponownie? Może pytanie przerosło możliwości wszystkich uczestników forum (najmniej prawdopodobna ewentualność)? Obojętnie co jest powodem, nie wysyłaj na forum ponownie tego samego pytania. Spróbuj sprecyzować to, które już zadałeś (skorzystaj z możliwości edycji swojego postu).

Niedopuszczalne jest zakładanie tego samego tematu na kilku forach. Należy wybrać najwłaściwsze forum i na nim poprzestać.

Pamiętaj, że celem istnienia forum jest poszerzanie wiedzy osób korzystających z niego. Jeśli rozwiązałeś problem, zanim ktokolwiek na Twój post odpowiedział, podziel się z innymi swoimi doświadczeniami.

Jeżeli czytając wiadomości na danym forum, natrafisz na temat związany z tym co cię interesuje, nie zadawaj nowego pytania i nie twórz nowego wątku, lecz postaraj się kontynuować już istniejący.

Udział w dyskusji

Odpisując na czyjeś pytanie starajmy się być konstruktywni i pomocni. Komentarze typu: "Popieram przedmówcę", "Acha...", "Też tak myślę" - niewiele wnoszą do dyskusji.

Odpowiadając, trzymajmy się ściśle tematu. Pytającemu na pewno na tym zależy.

Jeżeli nie znasz odpowiedzi, nie pisz nic. Po prostu czekaj.

Gdy na forum prowadzona jest merytoryczna dyskusja i chcesz wziąć w niej udział, nie pisz krótkiego posta o banalnej treści. Nie rozbijaj rozbudowanych, ciekawych dyskusji błahymi postami.

Nie wahaj się prowokować innych do dyskusji, o ile nie są to jałowe spory. Pamiętaj, że dyskusje są toczone publicznie i służą konstruktywnej wymianie poglądów.

Uwagi na temat błędów stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych przekazuj autorowi korzystając z prywatnych wiadomości lub e-mail, a nie otwarcie, na łamach forum.

Prywatne wiadomości jak sama nazwa wskazuje są prywatne, dlatego odpowiadając nadawcy korzystamy również z PW, a nie publikujemy odpowiedź na forum. Ewentualnie, jeśli chcemy kogoś przeprosić, wypadłoby to wyrazić publicznie.

Nie używaj w odpowiedziach agresywnego języka. Inni użytkownicy to też ludzie, maja swoje uczucia, czasem popełniają też błędy. Nie obwiniaj ich za to.

Formułowanie treści wiadomości (postów)


Nie wolno publikować komentarzy, które:

zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r. z późniejszymi zmianami)

zawierają sceny drastyczne, propagują przemoc, agresję itp.

propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. z późniejszymi zmianami)

propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r. z późniejszymi zmianami)

naruszają dobra osobiste osób fizycznych lub przedsiębiorstw (art. 23 i 43 Kodeksu cywilnego)

obrażają inne narodowości, religie, rasy (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego)

naruszają prawa autorskie (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. z późniejszymi zmianami)

są bezpośrednimi atakami na interlokutorów

zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

są informacjami handlowymi w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami)

Bądź profesjonalny i ostrożny w tym co mówisz o innych. Unikaj jak ognia obrażania uczestników dyskusji. Ostateczny skutek takich działań może być tylko jeden: zablokowanie Tobie dostępu do forum przez administratora.

Bądź ostrożny pisząc z humorem lub sarkazmem. Bez osobistego kontaktu Twój żart może być odebrany jako złośliwa krytyka.

Zwracaj uwagę na to, czy w publikowanych przez Ciebie treściach nie ma takich, które są niedopuszczalne na tym forum.

Dbaj o kulturę języka. Dotyczy to zarówno unikania wszelkich wulgaryzmów, jak i dbania o ortografię, gramatykę i interpunkcję. Pamiętaj, że jeden źle postawiony przecinek, może zmienić całkowicie znaczenie zdania. Staraj się pisać językiem jak najbardziej komunikatywnym.

Cytując inne osoby, wytnij fragmenty nie dotyczące bezpośrednio problemu. Załączanie całej wypowiedzi na pewno znudzi czytających. Pamiętaj o objęciu cytatu znacznikami QUOTE.

Jeżeli publikujesz jakieś materiały, staraj się zawsze podawać ich źródło, a jeśli to konieczne, uzyskać zgodę autora na publikacje. Absolutnie niedopuszczalne jest publikowanie cudzych materiałów jako swoich. Przestrzeganie praw autorskich traktuj jak jeden z priorytetów.

Nie nadużywaj emotikonek przy pisaniu wiadomości. Nie pozwala to czytającemu skupić się na czytaniu tekstu wiadomości.

Unikaj przesadnego formatowania tekstu. Kieruj się zasadą, że formatowanie służy polepszaniu przejrzystości tekstu, a nie jego zaciemnianiu.

PISANIE DUŻYMI LITERAMI traktowane jest jako krzyk, co jest zabronione.

Używając skrótów takich jak IMHO lub RTFM, staraj się nie stosować tych bardziej wyszukanych, lecz co najwyżej tych powszechnie znanych. Wbrew pozorom, nie świadczy to o profesjonalizmie, lecz o jego braku.

Kontroluj przed wysłaniem napisany przez siebie tekst. Korzystaj z opcji PODGLĄD. Jeśli jednak coś Ci umknie, zawsze możesz jeszcze zmienić treść w opublikowanej już wiadomości w ramach przysługującego Ci czasu edycji.

Informacje dodatkowe.


Informacje i treści na forum w żadnym z przypadku nie mogą być traktowane jako porady medyczne oraz instrukcje leczenia! Są to wyłącznie prywatne opinie ich autorów.

Treści zawarte na forum chronione są prawem autorskim. Nie mogą one być zwielokrotniane, rozpowszechniane ani publikowane bez pisemnej zgody autora lub - w przypadku treści będących własnością forum - administracji, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego!

Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione i będą egzekwowane zgodnie z literą prawa.

Właściciele i obsługa forum nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Użytkownika, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z niniejszego forum.

Regulamin oparty o publikację zamieszczoną na forum php.pl http://www.biurorachunkowe-krakow.com
admin
Administrator
 
Posty: 3
Rejestracja: 28 lip 2012, 14:39
Lokalizacja: ul Rakowicka 10b4 31-511 Kraków

Wróć do Zanim napiszesz posta - przeczytaj regulamin forum.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron